Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 56 + 57 xuất bản ngày 30-12-2007: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định được cử đi học. (từ trang 03 đến trang 09)
17-12-2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ trình độ cao tỉnh Bình Định. (từ trang 10 đến trang 18)
17-12-2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên. (từ trang 19 đến trang 23)
26-12-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tây Sơn. (từ trang 24 đến trang 31)
14-12-2007 Quyết định số 811/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty Lâm nghiệp Sông Kôn. (từ trang 32 đến trang 73)
21-12-2007 Quyết định số 829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến đường ven biển Nhơn Hội - Tam Quan (ĐT 639). (từ trang 74 đến trang 86)
24-12-2007 Quyết định số 845/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Cảng Quy Nhơn - Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc. (từ trang 87 đến trang 88)
24-12-2007 Quyết định số 846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Đền thờ Võ Duy Dương. (từ trang 89 đến trang 90)
24-12-2007 Quyết định số 854/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2007 - 2011. (từ trang 91 đến trang 92)
27-12-2007 Quyết định số 3166/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Hiệp hội Làng nghề Bình Định. (từ trang 93 đến trang 94)
20-12-2007 Chỉ thị số 13/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nuôi trồng thủy sản năm 2008. (từ trang 95 đến trang 98)
23,574,983 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner