Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 20 xuất bản ngày 31-03-2008: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-03-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về xử lý lấn, chiếm đất đai; đất đã được giao không đúng thẩm quyền, thu tiền không đúng quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện tiếp tục sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 14)
13-03-2008 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010. (từ trang 15 đến trang 24)
20-03-2008 Quyết định số 153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. (từ trang 25 đến trang 33)
20-03-2008 Quyết định số 154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố. (từ trang 34 đến trang 42)
20-03-2008 Quyết định số 156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại thành Sở Công Thương. (từ trang 43 đến trang 44)
20-03-2008 Quyết định số 157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (từ trang 45 đến trang 46)
20-03-2008 Quyết định số 158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Thể dục - Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa - Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 47 đến trang 48)
20-03-2008 Quyết định số 159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ. (từ trang 49 đến trang 50)
24-03-2008 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý việc chôn cất người chết trong địa bàn quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội. (từ trang 51 đến trang 52)
24-03-2008 Chỉ thị số 02/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách, đồng bộ để phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn tỉnh. (từ trang 53 đến trang 56)
23,493,740 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner