Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 28 xuất bản ngày 10-07-2008: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-07-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bình Định đến năm 2010. (từ trang 03 đến trang 04)
08-07-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn tỉnh. (từ trang 05 đến trang 08)
09-07-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí tham quan tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh. (từ trang 09 đến trang 10)
27-06-2008 Quyết định số 380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về điều kiện an toàn và đăng ký cấp biển số đối với xe thô sơ ba bánh. (từ trang 11 đến trang 14)
02-07-2008 Quyết định số 385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 15 đến trang 18)
04-07-2008 Quyết định số 390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. (trang 19)
08-07-2008 Quyết định số 394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tạm thời một số chế độ hỗ trợ cho học sinh khuyết tật đang học văn hóa và học nghề phổ thông tại các trường dạy nghề, trường phổ thông chuyên biệt trên địa bàn tỉnh. (từ trang 20 đến trang 21)
08-07-2008 Quyết định số 395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Khung theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm của tỉnh đến năm 2010. (từ trang 22 đến trang 29)
08-07-2008 Quyết định số 399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu thủy lợi phí cho kênh mương nội đồng. (từ trang 30 đến trang 31)
25-06-2008 Quyết định số 1367/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 32 đến trang 33)
01-07-2008 Quyết định số 1400/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008. (từ trang 34 đến trang 36)
02-07-2008 Quyết định số 1415/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh Bình Định. (từ trang 37 đến trang 38)
10-07-2008 Quyết định số 1466/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. (từ trang 39 đến trang 46)
07-08-2008 Quyết định số 1449/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất. (từ trang 47 đến trang 48)
23,659,234 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner