Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 29 xuất bản ngày 20-07-2008: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2008 Quyết định số 397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 16)
16-07-2008 Quyết định số 407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008. (từ trang 17 đến trang 23)
17-07-2008 Quyết định số 409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. (từ trang 24 đến trang 25)
09-07-2008 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2009. (từ trang 26 đến trang 38)
16-07-2008 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý xây dựng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 39 đến trang 41)
16-07-2008 Quyết định số 1505/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Cá ngừ đại dương Bình Định. (từ trang 42 đến trang 43)
18-07-2008 Quyết định số 1543/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2007. (từ trang 44 đến trang 46)
23,402,080 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner