Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 32 xuất bản ngày 30-08-2008: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-08-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp xếp loại đường phố đô thị để tính thuế nhà đất. (từ trang 03 đến trang 04)
11-08-2008 Quyết định số 445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. (từ trang 05 đến trang 10)
14-08-2008 Quyết định số 450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá gia công khắc con dấu của Công ty TNHH Khắc dấu Vĩnh Ái. (từ trang 11 đến trang 12)
15-08-2008 Quyết định số 451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè. (từ trang 13 đến trang 20)
20-08-2008 Quyết định số 455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Qũy phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định. (từ trang 21 đến trang 29)
20-08-2008 Quyết định số 457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý các bến đò khách trên địa bàn tỉnh. (từ trang 30 đến trang 31)
25-08-2008 Quyết định số 464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè. (trang 32)
11-08-2008 Quyết định số 1704/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cTUBND về việc phân công trách nhiệm thẩm định trong đấu thầu đối với gói thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 33 đến trang 35)
15-08-2008 Quyết định số 1733/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường. (từ trang 36 đến trang 37)
25-08-2008 Quyết định số 1799/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. (từ trang 38 đến trang 39)
26-08-2008 Quyết định số 1808/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Quy Nhơn. (từ trang 40 đến trang 41)
23,402,046 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner