Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 48 + 49 xuất bản ngày 25-12-2008: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu thủy lợi phí theo Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ. (từ trang 03 đến trang 05)
18-12-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của thôn làng, khối phố trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 06 đến trang 23)
12-12-2008 Quyết định số 699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. (từ trang 24 đến trang 33)
16-12-2008 Quyết định số 705/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020. (từ trang 34 đến trang 57)
16-12-2008 Quyết định số 707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. (từ trang 58 đến trang 70)
02-12-2008 Quyết định số 2637/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh. (từ trang 71 đến trang 76)
05-12-2008 Quyết định số 2661/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mức hỗ trợ cho người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. (từ trang 77 đến trang 78)
09-12-2008 Quyết định số 2687/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khuyến nông năm 2009. (từ trang 79 đến trang 80)
10-12-2008 Quyết định số 2707/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thực hiện các dự án thuộc Quỹ Môi trường toàn cầu. (trang 81)
15-12-2008 Quyết định số 2748/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường. (từ trang 82 đến trang 83)
16-12-2008 Quyết định số 2752/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường. (từ trang 84 đến trang 91)
16-12-2008 Quyết định số 2753/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. (từ trang 92 đến trang 96)
16-12-2008 Quyết định số 2754/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. (từ trang 97 đến trang 102)
25-12-2008 Quyết định số 2755/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ của chi cục bảo vệ nguồn lợi Thủy sản. (từ trang 103 đến trang 109)
23,398,761 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner