Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 xuất bản ngày 10-01-2009: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2008 Quyết định số 702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia - Mức độ 1 năm 2008. (từ trang 03 đến trang 04)
15-12-2008 Quyết định số 703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia - Mức độ 1, năm học 2007-2008. (trang 05)
16-12-2008 Quyết định số 706/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 06 đến trang 17)
16-12-2008 Quyết định số 708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 18 đến trang 30)
31-12-2008 Quyết định số 725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp giấy phép, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại đối với chủ vận chuyển và chủ xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại hoạt động trên địa bàn tỉnh. (trang 31)
15-12-2008 Quyết định số 2743/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thứ hai của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2010”. (từ trang 32 đến trang 40)
17-12-2008 Quyết định số 2781/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 41 đến trang 48)
18-12-2008 Quyết định số 2790/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2008 cho các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 49 đến trang 51)
18-12-2008 Quyết định số 2791/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kinh phí cứu trợ xã hội đột xuất. (từ trang 52 đến trang 55)
25-12-2008 Quyết định số 2873/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Khoa học kỹ thuật vật nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thành Trung tâm Giống vật nuôi. (từ trang 56 đến trang 57)
25-12-2008 Quyết định số 2874/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thành Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. (từ trang 58 đến trang 59)
25-12-2008 Quyết định số 2875/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục Phát triển Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thành Chi cục Lâm nghiệp. (từ trang 60 đến trang 61)
25-12-2008 Quyết định số 2876/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. (từ trang 62 đến trang 63)
23,575,883 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner