Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 06 + 07 xuất bản ngày 20-01-2009: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm tại Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh. (từ trang 04 đến trang 06)
09-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 07 đến trang 08)
15-01-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 09 đến trang 42)
25-12-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 43 đến trang 49)
26-12-2008 Quyết định số 2902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi đối với giáo dục theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP trong năm 2008 cho ngân sách các huyện. (từ trang 50 đến trang 51)
05-01-2009 Quyết định số 10/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá nước thương phẩm thuộc Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Khánh, huyện Phù Cát. (trang 52)
07-01-2009 Quyết định số 24/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết KCN Nhơn Hòa. (từ trang 53 đến trang 60)
07-01-2009 Quyết định số 26/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết KCN Hòa Hội. (từ trang 61 đến trang 69)
07-01-2009 Quyết định số 27/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ. (từ trang 70 đến trang 71)
08-01-2009 Quyết định số 30/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009. (từ trang 72 đến trang 83)
25-12-2008 Quyết định số 2877/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giống thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. (từ trang 84 đến trang 85)
25-12-2008 Quyết định số 2883/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định. (từ trang 86 đến trang 87)
26-12-2008 Quyết định số 2915/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 2381/QĐ-CTUBND ngày 03/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh. (trang 88)
31-12-2008 Quyết định số 2955/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kinh phí cứu trợ xã hội cho nhân dân tỉnh Bình Định bị thiệt hại do lũ lụt năm 2008. (từ trang 89 đến trang 103)
07-01-2009 Quyết định số 27/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2004-2009. (từ trang 104 đến trang 105)
08-01-2009 Quyết định số 52/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án “Trợ giúp người khuyết tật và nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tại Bình Định”. (từ trang 106 đến trang 108)
12-01-2009 Quyết định số 72/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề tiểu thủ công nghiệp. (trang 109)
23,604,018 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner