Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 18 + 19 xuất bản ngày 10-04-2009: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-03-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 20)
02-04-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh. (từ trang 21 đến trang 23)
17-03-2009 Quyết định số 199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Bình Định đến năm 2010. (từ trang 24 đến trang 32)
23-03-2009 Quyết định số 213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2009-2010. (từ trang 33 đến trang 41)
25-03-2009 Quyết định số 222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 42 đến trang 45)
30-03-2009 Quyết định số 228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Xét tuyển tiến sĩ, thạc sĩ; sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi hệ chính quy trường công lập, những ngành nghề theo nhu cầu của tỉnh. (từ trang 46 đến trang 53)
30-03-2009 Quyết định số 229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Xét tuyển tiến sĩ, thạc sĩ; sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi hệ chính quy trường công lập, những ngành nghề theo nhu cầu của tỉnh. (từ trang 54 đến trang 57)
01-04-2009 Quyết định số 233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Khoa Sư phạm dạy nghề trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. (từ trang 58 đến trang 59)
01-04-2009 Quyết định số 234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 60 đến trang 63)
12-03-2009 Quyết định số 571/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ quyết định danh sách và mức chi hỗ trợ các chức sắc tôn giáo thuộc địa phương quản lý. (từ trang 64 đến trang 65)
19-03-2009 Quyết định số 635/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. (từ trang 66 đến trang 67)
19-03-2009 Quyết định số 638/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tiếp nhận Chương trình An sinh xã hội - vì người nghèo tại huyện An Lão do ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ. (từ trang 68 đến trang 74)
20-03-2009 Quyết định số 643/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội. (từ trang 75 đến trang 76)
20-03-2009 Quyết định số 661/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định năm 2009. (từ trang 77 đến trang 85)
26-03-2009 Quyết định số 720/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn cho vay Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2009. (từ trang 86 đến trang 88)
02-04-2009 Quyết định số 764/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội. (từ trang 89 đến trang 98)
23,582,729 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner