Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 10-05-2009: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-05-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định điều chỉnh Bảng giá đất ở năm 2009 tại một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn. (từ trang 03 đến trang 05)
21-04-2009 Quyết định số 283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 06 đến trang 15)
28-04-2009 Quyết định số 302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải. (từ trang 16 đến trang 25)
05-05-2009 Quyết định số 326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định tuyển dụng công chức cấp xã bằng hình thức xét tuyển đối với người đã qua đào tạo dự nguồn cán bộ xã. (từ trang 26 đến trang 29)
07-05-2009 Quyết định số 341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh và huyện. (trang 30)
08-05-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2009. (từ trang 31 đến trang 33)
27-04-2009 Quyết định số 962/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của vị thành niên và thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015. (từ trang 34 đến trang 57)
28-04-2009 Quyết định số 972/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ năm 2008 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 58 đến trang 64)
29-04-2009 Quyết định số 996/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Chương trình mục tiêu Quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Định năm 2009. (từ trang 65 đến trang 77)
05-05-2009 Quyết định số 1031/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” đến năm 2012 của tỉnh Bình Định. (từ trang 78 đến trang 87)
07-05-2009 Quyết định số 1047/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cử Quyết định số 917/QĐ-CTUBND ngày 20/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2009;. (trang 88)
07-05-2009 Quyết định số 1051/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hủy bỏ Giấy chứng nhận hỗ trợ ưu đãi đầu tư số 113/GCN-CTUBND ngày 31/12/2005 đã cấp cho Công ty TNHH Thương mại Hoàn Cầu (nay là Công ty Cổ phần Thương mại Hoàn Cầu) thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Quy Nhơn. (từ trang 89 đến trang 90)
08-05-2009 Quyết định số 1058/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở y tế. (từ trang 91 đến trang 92)
23,504,588 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner