Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 26 xuất bản ngày 10-06-2009: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-05-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 09)
04-05-2009 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. (từ trang 10 đến trang 11)
13-05-2009 Quyết định số 354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 12 đến trang 15)
28-05-2009 Quyết định số 387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước máy của Xí nghiệp cấp nước số 1 và số 2 thuộc Công ty Cấp thoát nước Bình Định. (từ trang 16 đến trang 17)
28-05-2009 Quyết định số 388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận “làng nghề trồng mai cảnh” ở huyện An Nhơn thuộc lĩnh vực ngành nghề nông thôn. (từ trang 18 đến trang 19)
01-06-2009 Quyết định số 392/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ huy Khẩn nguy hàng không cấp tỉnh để đối phó với hành vi bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. (từ trang 20 đến trang 21)
05-06-2009 Quyết định số 401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tăng cường một số biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2009-2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 22 đến trang 33)
14-05-2009 Quyết định số 1098/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và sử dụng kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định năm 2009. (từ trang 34 đến trang 38)
19-05-2009 Quyết định số 1141/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức của tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2009. (từ trang 39 đến trang 40)
26-05-2009 Quyết định số 1232/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Phương án thực hiện Kế hoạch trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa phục vụ miềm núi năm 2009. (từ trang 41 đến trang 52)
23,680,931 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner