Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 15-06-2009: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-06-2009 Quyết định số 405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND tỉnh về việc Quy định các khu vực phải xin cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 04)
29-05-2009 Quyết định số 1250/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 05 đến trang 82)
03-06-2009 Quyết định số 1279/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận danh hiệu Xã văn hóa, Đơn vị văn hóa năm 2008. (từ trang 83 đến trang 85)
05-06-2009 Quyết định số 1290/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Phù Mỹ. (từ trang 86 đến trang 87)
05-06-2009 Quyết định số 1308/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án “Can thiệp dự phòng HIV/AIDS và giáo dục sức khỏe sinh sản tại tỉnh Bình Định thông qua hoạt động truyền thông thay đổi hành vi và mô hình tư vấn xét nghiệm tự nguyện”. (từ trang 88 đến trang 90)
08-06-2009 Quyết định số 1324/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Phòng Tin học trực thuộc Sở Tài chính. (từ trang 91 đến trang 92)
11-06-2009 Quyết định số 1338/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho vay hộ nghèo về nhà ở năm 2009. (từ trang 93 đến trang 94)
11-06-2009 Quyết định số 1339/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn Quỹ Giải quyết việc làm địa phương để cho vay giải quyết việc làm trong nước năm 2009. (từ trang 95 đến trang 97)
23,683,546 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner