Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 30 xuất bản ngày 30-06-2009: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-06-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy định tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa” “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 10)
12-06-2009 Quyết định số 413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Pháp lệnh Công an xã trên địa bàn tỉnh. (từ trang 11 đến trang 18)
18-06-2009 Quyết định số 434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 19 đến trang 33)
23-06-2009 Quyết định số 442/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh. (từ trang 34 đến trang 35)
25-06-2009 Quyết định số 450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt tại xã Cát Minh, huyện Phù Cát. (từ trang 36 đến trang 37)
19-06-2009 Quyết định số 1448/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại. (từ trang 38 đến trang 44)
22-06-2009 Quyết định số 1460/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 - 2011. (từ trang 45 đến trang 51)
23,653,155 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner