Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 43 + 44 xuất bản ngày 01-09-2009: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-08-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Điều 4, Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
19-08-2009 Quyết định số 603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 05 đến trang 16)
21-08-2009 Quyết định số 613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch kiện toàn, củng cố và phát triển hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh giai đoạn 2009 - 2020. (từ trang 17 đến trang 33)
24-08-2009 Quyết định số 619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của UBND huyện Tây Sơn. (từ trang 34 đến trang 37)
24-08-2009 Quyết định số 620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp. (từ trang 38 đến trang 40)
24-08-2009 Quyết định số 621/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 64 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2009), 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 – 02/9/2009) và 100 năm Bác Hồ đến Bình Định. (từ trang 41 đến trang 49)
24-08-2009 Quyết định số 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 50 đến trang 67)
26-08-2009 Quyết định số 624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bồng Sơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV. (từ trang 68 đến trang 77)
10-08-2009 Quyết định số 1950/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2004 - 2011. (từ trang 78 đến trang 79)
12-08-2009 Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường. (từ trang 80 đến trang 81)
12-08-2009 Quyết định số 2010/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 82 đến trang 99)
18-08-2009 Quyết định số 2055/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn nhiệm kỳ 2004 - 2011. (từ trang 100 đến trang 101)
27-08-2009 Quyết định số 2146/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm năm 2009. (từ trang 102 đến trang 107)
23,504,552 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner