Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 47 xuất bản ngày 20-09-2009: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-09-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung mặt hàng sản phẩm gỗ ngoại thất được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí tham dự Hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài. (từ trang 03 đến trang 04)
16-09-2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung đối tượng không thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất. (từ trang 05 đến trang 06)
14-09-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phối hợp nhằm dẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Bình Định trong tình hình hiện nay. (từ trang 07 đến trang 10)
08-09-2009 Quyết định số 651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thi tuyển công chức tỉnh Bình Định năm 2009. (từ trang 11 đến trang 12)
14-09-2009 Quyết định số 657/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách khuyến khích giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 13 đến trang 21)
14-09-2009 Quyết định số 659/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. (từ trang 22 đến trang 32)
14-09-2009 Quyết định số 660/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. (từ trang 33 đến trang 46)
08-09-2009 Quyết định số 2279/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính năm 2009 đối với Trung tâm Giống Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 47 đến trang 48)
10-09-2009 Quyết định số 2312/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra thực hiện quy trình, thủ tục khai trừ hội viên của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. (trang 49)
23,654,399 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner