Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 54 xuất bản ngày 15-11-2009: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-11-2009 Quyết định số 782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 04)
23-10-2009 Quyết định số 2708/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Công Thương. (từ trang 05 đến trang 06)
05-11-2009 Quyết định số 2775/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mức hỗ trợ và ủy quyền phê duyệt danh sách hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh từ nguồn vốn Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2009. (từ trang 07 đến trang 08)
06-11-2009 Quyết định số 2786/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho nhân dân bị thiệt hại do bão số 9. (từ trang 09 đến trang 32)
06-11-2009 Quyết định số 2789/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn. (từ trang 33 đến trang 39)
11-11-2009 Quyết định số 2817/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 11 năm 2009. (từ trang 40 đến trang 41)
06-11-2009 Chỉ thị số 10/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quản cơn bão số 11. (từ trang 42 đến trang 45)
23,683,591 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner