Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 55 xuất bản ngày 25-11-2009: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-11-2009 Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 của UBND tỉnh. (từ trang 03 đến trang 05)
12-11-2009 Quyết định số 784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về định mức hỗ trợ kinh phí, gạo cho nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 11 năm 2009 gây ra. (từ trang 06 đến trang 09)
17-11-2009 Quyết định số 794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135, 134, trung tâm cụm xã và các chương trình khác đầu tư cho miền núi. (từ trang 10 đến trang 17)
17-11-2009 Quyết định số 795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện định canh định cư giai đoạn 2009 - 2010 theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 18 đến trang 22)
18-11-2009 Quyết định số 798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2009 - 2015. (từ trang 23 đến trang 35)
18-11-2009 Quyết định số 800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2009 - 2015. (từ trang 36 đến trang 48)
06-11-2009 Quyết định số 2787/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 49 đến trang 52)
12-11-2009 Quyết định số 2834/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chế độ trợ cấp 1 lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 53 đến trang 63)
16-11-2009 Quyết định số 2848/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức hỗ trợ thêm tiền ăn cho cán bộ xã, phường, thị trấn, thôn, làng khi tham gia học các lớp bồi dưỡng chính quyền cơ sở. (từ trang 64 đến trang 65)
23,683,583 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner