Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 06 + 07 xuất bản ngày 15-01-2010: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2009 Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 35)
31-12-2009 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh. (từ trang 36 đến trang 44)
08-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi mức thu phí tham quan tại Công viên Di tích Tháp đôi và công viên Hữu Nghị. (từ trang 45 đến trang 46)
25-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 47 đến trang 53)
25-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010. (từ trang 54 đến trang 58)
25-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về dự toán ngân sách địa phương năm 2010. (từ trang 59 đến trang 60)
25-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch sử dụng đất năm 2010. (từ trang 61 đến trang 65)
23-12-2009 Quyết định số 852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về thời gian mở cửa, đóng cửa hoạt động hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 66 đến trang 68)
31-12-2009 Quyết định số 886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình quản lý đầu tư xây dựng và triển khai hoạt động trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 69 đến trang 81)
12-01-2010 Quyết định số 15/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010). (từ trang 82 đến trang 89)
31-12-2009 Quyết định số 3367/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 90 đến trang 101)
06-01-2010 Quyết định số 15/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban chấp hành Hiệp hội Khai thác và chế biến đá Bình Định, nhiệm kỳ 2008 - 2012. (từ trang 102 đến trang 103)
06-01-2010 Quyết định số 16/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Khai thác và chế biến đá Bình Định. (từ trang 104 đến trang 115)
07-01-2010 Quyết định số 24/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 4 trực thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. (từ trang 116 đến trang 117)
08-01-2010 Quyết định số 33/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh. (từ trang 118 đến trang 119)
08-01-2010 Quyết định số 34/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh. (từ trang 120 đến trang 121)
08-01-2010 Quyết định số 35/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định. (từ trang 122 đến trang 123)
11-01-2010 Chỉ thị số 01/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn. (từ trang 124 đến trang 126)
13-01-2010 Chỉ thị số 02/CT- CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thi đua khen thưởng năm 2010. (từ trang 127 đến trang 129)
25-12-2009 Nghị quyết số 10/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về Chương trình hoạt động giám sát năm 2010 của HĐND huyện. (từ trang 130 đến trang 131)
25-12-2009 Nghị quyết số 11/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2010. (từ trang 132 đến trang 133)
23,654,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner