Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 10 xuất bản ngày 01-03-2010: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-02-2010 Quyết định số 59/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2010. (từ trang 03 đến trang 08)
05-02-2010 Quyết định số 71/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung đối tượng và mức thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 09 đến trang 10)
09-02-2010 Quyết định số 76/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định lãi suất cho vay vốn tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh năm 2010. (từ trang 11 đến trang 12)
10-02-2010 Quyết định số 78/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý hoạt động khai thác sa khoáng titan trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 13 đến trang 15)
12-02-2010 Quyết định số 86/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. (từ trang 16 đến trang 22)
12-02-2010 Quyết định số 87/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh. (từ trang 23 đến trang 24)
27-01-2010 Quyết định số 393/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 25 đến trang 29)
27-01-2010 Quyết định số 394/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. (từ trang 30 đến trang 31)
27-01-2010 Quyết định số 395/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với Trường Cao đẳng Bình Định. (trang 32)
05-02-2010 Quyết định số 303/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2004 - 2011. (từ trang 33 đến trang 34)
09-02-2010 Quyết định số 331/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản. (từ trang 35 đến trang 36)
27-02-2010 Quyết định số 400/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định năm 2010. (từ trang 37 đến trang 46)
09-02-2010 Chỉ thị số 06/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. (từ trang 47 đến trang 50)
23,491,199 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner