Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 15 xuất bản ngày 28-02-2011: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-02-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 13)
22-02-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định giải thưởng Báo chí tỉnh Bình Định. (từ trang 14 đến trang 15)
24-02-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 16 đến trang 20)
14-02-2011 Quyết định số 62/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đạo biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 21 đến trang 23)
11-02-2011 Quyết định số 265/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách các khách hàng ưu tiên được sử dụng điện theo khả năng nguồn cung cấp trong tình huống thiếu điện trên địa bàn tỉnh năm 2011. (từ trang 24 đến trang 40)
17-02-2011 Quyết định số 293/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 41)
18-02-2011 Quyết định số 305/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung diện tích KCN trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội. (từ trang 42 đến trang 43)
21-02-2011 Quyết định số 321/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2011. (từ trang 44 đến trang 45)
21-02-2011 Quyết định số 324/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú tỉnh Bình Định. (từ trang 46 đến trang 47)
22-02-2011 Quyết định số 333/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định. (từ trang 48 đến trang 49)
14-02-2011 Chỉ thị số 03/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 50 đến trang 53)
23,661,246 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner