Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 31 xuất bản ngày 31-07-2010: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2010 Quyết định số 318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá cung cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Phước Quang, Phước Thuận, huyện Tuy Phước. (từ trang 03 đến trang 04)
16-07-2010 Quyết định số 322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá cung cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ. (từ trang 05 đến trang 06)
16-07-2010 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. (từ trang 07 đến trang 22)
11-06-2010 Quyết định số 1229/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Phù Cát. (từ trang 23 đến trang 24)
08-07-2010 Quyết định số 1445/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai huyện Phù Mỹ năm 2010. (từ trang 25 đến trang 28)
08-07-2010 Quyết định số 1446/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai huyện Vân Canh năm 2010. (từ trang 29 đến trang 32)
08-07-2010 Quyết định số 1447/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai huyện Hoài Ân năm 2010. (từ trang 33 đến trang 36)
08-07-2010 Quyết định số 1448/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai huyện Phù Cát năm 2010. (từ trang 37 đến trang 40)
08-07-2010 Quyết định số 1449/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai huyện Tây Sơn năm 2010. (từ trang 41 đến trang 44)
08-07-2010 Quyết định số 1450/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai thành phố Quy Nhơn năm 2010. (từ trang 45 đến trang 48)
08-07-2010 Quyết định số 1451/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai huyện Tuy Phước năm 2010. (từ trang 49 đến trang 52)
08-07-2010 Quyết định số 1452/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai huyện An Nhơn năm 2010. (từ trang 53 đến trang 56)
23,488,778 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner