Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 18 + 19 xuất bản ngày 25-03-2011: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-03-2011 Quyết định số 86/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2011. (từ trang 03 đến trang 07)
02-03-2011 Quyết định số 87/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh. (từ trang 08 đến trang 09)
02-03-2011 Quyết định số 391/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2011. (từ trang 10 đến trang 20)
03-03-2011 Quyết định số 402/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn nhiệm kỳ 2004-2011. (từ trang 21 đến trang 22)
07-03-2011 Quyết định số 414/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật và cơ chế thực hiện Chương trình khuyến nông - khuyến ngư năm 2011 và các năm tiếp theo. (từ trang 23 đến trang 24)
07-03-2011 Quyết định số 448/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch kiện toàn, củng cố tư pháp xã, phường, thị trấn, trên địa bàn tỉnh Bình Định ( giai đoạn 2010-2013). (từ trang 25 đến trang 30)
08-03-2011 Quyết định số 455/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động, phối hợp công tác giữa Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Định với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố để thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. (từ trang 31 đến trang 50)
08-03-2011 Quyết định số 456/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2011. (từ trang 51 đến trang 62)
11-03-2011 Quyết định số 498/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2015. (từ trang 63 đến trang 64)
11-03-2011 Quyết định số 499/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu tù chính trị cách mạng huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2010-2015. (từ trang 65 đến trang 66)
11-03-2011 Quyết định số 500/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Khoa học lịch sử tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015. (từ trang 67 đến trang 68)
14-03-2011 Quyết định số 512/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2011. (từ trang 69 đến trang 72)
15-03-2011 Quyết định số 517/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 73 đến trang 96)
23,683,574 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner