Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 18-08-2010: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 04 đến trang 07)
28-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010. (từ trang 08 đến trang 14)
28-07-2010 Nghị quyết số 3/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 15 đến trang 20)
28-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 21 đến trang 29)
28-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Đề án quản lý, khai thác Yến sào của tỉnh (giai đoạn 2011 – 2020). (từ trang 30 đến trang 31)
28-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Bồng Sơn mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. (từ trang 32 đến trang 43)
28-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Bình Định mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. (từ trang 44 đến trang 56)
28-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Dự án thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định. (từ trang 57 đến trang 63)
28-07-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí công lập, chế độ miễn, giảm học phí và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2010 - 2011. (từ trang 64 đến trang 68)
28-07-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn. (từ trang 69 đến trang 74)
09-08-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 75 đến trang 83)
10-08-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 84 đến trang 89)
12-08-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu học phí công lập, chế độ miễn, giảm học phí; cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2010 - 2011. (từ trang 90 đến trang 94)
28-07-2010 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Phòng dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện. (từ trang 95 đến trang 96)
28-07-2010 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (từ trang 97 đến trang 98)
28-07-2010 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (từ trang 99 đến trang 100)
06-08-2010 Quyết định số 362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức chi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. (từ trang 101 đến trang 105)
29-07-2010 Quyết định số 1644/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2010. (từ trang 106 đến trang 109)
30-07-2010 Quyết định số 1699/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 110 đến trang 118)
02-08-2010 Quyết định số 1708/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Công Thương. (từ trang 119 đến trang 126)
04-08-2010 Quyết định số 1723/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Phù Cát, nhiệm kỳ 2010 - 2015. (từ trang 127 đến trang 128)
23,667,858 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner