Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 37 xuất bản ngày 20-09-2010: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-08-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 05)
07-09-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng. (từ trang 06 đến trang 12)
08-09-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, khối phố, khu phố trên địa bàn tỉnh. (từ trang 13 đến trang 22)
15-09-2010 Quyết định số 418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Công Thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện. (từ trang 23 đến trang 24)
24-08-2010 Quyết định số 1917/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. (từ trang 25 đến trang 37)
27-08-2010 Quyết định số 1957/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. (từ trang 38 đến trang 39)
01-09-2010 Quyết định số 1993/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Khung theo dõi, giám sát, đánh giá về tổ chức thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ năm 2010 của tỉnh Bình Định. (từ trang 40 đến trang 44)
13-09-2010 Quyết định số 2055/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2004 - 2011. (từ trang 45 đến trang 46)
15-09-2010 Quyết định số 2085/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn thuộc UBND huyện Tây Sơn. (từ trang 47 đến trang 50)
23,488,628 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner