Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 24 + 25 xuất bản ngày 10-05-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-04-2011 Quyết định số 215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch bổ sung các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh đến năm 2015, có xét đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 11)
25-04-2011 Quyết định số 218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. (từ trang 12 đến trang 24)
28-04-2011 Quyết định số 222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 -2015. (từ trang 25 đến trang 36)
28-04-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2011. (từ trang 37 đến trang 39)
22-04-2011 Quyết định số 851/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình: Khu Đô thị - Thương mại An Phú, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 40 đến trang 46)
22-04-2011 Quyết định số 859/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bình Định năm 2011. (từ trang 47 đến trang 53)
26-04-2011 Quyết định số 871/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2011 – 2012 tại tỉnh Bình Định. (từ trang 54 đến trang 58)
26-04-2011 Quyết định số 872/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS và tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 – 2011 tại tỉnh Bình Định. (từ trang 59 đến trang 70)
26-04-2011 Quyết định số 882/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ủy quyền xử lý vi phạm hành chính. (từ trang 71 đến trang 72)
28-04-2011 Quyết định số 917/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án thực hiện chi thù lao cho cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 73 đến trang 74)
28-04-2011 Quyết định số 926/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Điều chỉnh giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu tái định cư 9,26 ha phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 75 đến trang 76)
28-04-2011 Quyết định số 927/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Điều chỉnh giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu QHDC trên địa bàn thành phố Quy Nhơn do Trung Tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. (từ trang 77 đến trang 78)
29-04-2011 Quyết định số 931/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 79 đến trang 85)
29-04-2011 Quyết định số 944/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa định kỳ các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2011-2015. (từ trang 86 đến trang 87)
23,484,164 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner