Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 25-06-2011: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-06-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 20)
20-05-2011 Chỉ thị số 2/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp. (từ trang 21 đến trang 23)
08-06-2011 Quyết định số 279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Định. (từ trang 24 đến trang 26)
15-06-2011 Quyết định số 281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015. (từ trang 27 đến trang 47)
16-06-2011 Quyết định số 282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tham gia công tác Tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo. (từ trang 48 đến trang 49)
20-06-2011 Quyết định số 294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 50 đến trang 52)
10-06-2011 Chỉ thị số 7/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2011. (từ trang 53 đến trang 61)
02-06-2011 Quyết định số 1217/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ. (từ trang 62 đến trang 67)
08-06-2011 Quyết định số 1255/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và Tổ công tác giúp việc. (từ trang 68 đến trang 70)
08-06-2011 Quyết định số 1256/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. (từ trang 71 đến trang 72)
08-06-2011 Quyết định số 1261/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Hành động về bảo vệ Đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 73 đến trang 74)
08-06-2011 Quyết định số 1262/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Trọng tài thương mại, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. (từ trang 75 đến trang 81)
09-06-2011 Quyết định số 1273/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2010. (từ trang 82 đến trang 84)
09-06-2011 Quyết định số 1276/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng “ Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết - Lần thứ I ( 15/6/2011)” trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 85 đến trang 93)
09-06-2011 Quyết định số 1282/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2012. (từ trang 94 đến trang 101)
09-06-2011 Quyết định số 1284/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận danh hiệu Xã văn hóa, Đơn vị văn hóa năm 2010. (từ trang 102 đến trang 103)
10-06-2011 Quyết định số 1288/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bình Định. (từ trang 104 đến trang 108)
10-06-2011 Quyết định số 1289/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định năm 2011. (từ trang 109 đến trang 112)
10-06-2011 Quyết định số 1293/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Hạ tầng thông tin trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 113 đến trang 114)
15-06-2011 Quyết định số 1320/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước năm 2011. (từ trang 115 đến trang 119)
17-06-2011 Quyết định số 1354/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. (từ trang 120 đến trang 123)
23,575,904 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner