Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 33 xuất bản ngày 15-07-2011: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ số lượng Cờ thi đua của UBND tỉnh. (từ trang 03 đến trang 12)
30-06-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh. (từ trang 13 đến trang 15)
01-07-2011 Quyết định số 328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của UBND tỉnh Bình Định. (từ trang 16 đến trang 22)
22-06-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 2011 - 2015 theo Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 23 đến trang 26)
11-07-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. (từ trang 27 đến trang 40)
24-06-2011 Quyết định số 1404/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Cụm công nghiệp Trường Định, huyện Tây Sơn. (từ trang 41 đến trang 42)
24-06-2011 Quyết định số 1405/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 43 đến trang 44)
30-06-2011 Quyết định số 1469/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 45 đến trang 46)
30-06-2011 Quyết định số 1470/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 47 đến trang 48)
30-06-2011 Quyết định số 1471/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 49 đến trang 50)
30-06-2011 Quyết định số 1472/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện An Lão nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 51 đến trang 52)
30-06-2011 Quyết định số 1473/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 53 đến trang 54)
30-06-2011 Quyết định số 1474/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 55 đến trang 56)
30-06-2011 Quyết định số 1475/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 57 đến trang 58)
30-06-2011 Quyết định số 1482/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân Huyện An Nhơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 59 đến trang 60)
23,673,754 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner