Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 36 + 37 xuất bản ngày 10-08-2011: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 07)
02-08-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 08 đến trang 17)
27-07-2011 Quyết định số 370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. (từ trang 18 đến trang 22)
02-08-2011 Quyết định số 382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Bình Định. (từ trang 23 đến trang 24)
03-08-2011 Quyết định số 384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa năm 2011. (từ trang 25 đến trang 27)
05-08-2011 Quyết định số 388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch đặt hàng mua sản phẩm dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt năm 2011 tại Xí nghiệp Vận tải khách công cộng Quy Nhơn. (từ trang 28 đến trang 30)
18-07-2011 Quyết định số 1610/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo cho Trường Cao đẳng Y tế Bình Định năm 2011. (từ trang 31 đến trang 32)
20-07-2011 Quyết định số 1629/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh. (từ trang 33 đến trang 42)
21-07-2011 Quyết định số 1646/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “ Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp’’ tỉnh Bình Định. (từ trang 43 đến trang 45)
21-07-2011 Quyết định số 1651/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân công nhiệm vụ Thành viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 46 đến trang 52)
21-07-2011 Quyết định số 1652/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế và hoạt động của Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Định. (từ trang 53 đến trang 58)
22-07-2011 Quyết định số 1660/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi, đê điều và phòng, chống lụt, bão. (từ trang 59 đến trang 67)
26-07-2011 Quyết định số 1674/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, hậu kiểm về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng cuối năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 68 đến trang 73)
27-07-2011 Quyết định số 1679/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2015. (từ trang 74 đến trang 75)
27-07-2011 Quyết định số 1684/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt chỉ tiêu và kinh phí tập huấn năm 2011. (từ trang 76 đến trang 79)
27-07-2011 Quyết định số 1692/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt nội dung và kinh phí phục vụ xúc tiến thương mại năm 2011. (từ trang 80 đến trang 81)
27-07-2011 Quyết định số 1703/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bình Định. (từ trang 82 đến trang 84)
29-07-2011 Quyết định số 1715/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt phương án phòng tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai thành phố Quy Nhơn năm 2011. (từ trang 85 đến trang 88)
04-08-2011 Quyết định số 1769/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hạ tàng thông tin. (từ trang 89 đến trang 94)
23,600,480 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner