Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 38 + 39 xuất bản ngày 10-08-2011: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-08-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 13)
12-08-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 14 đến trang 35)
02-08-2011 Quyết định số 383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2011. (từ trang 36 đến trang 40)
03-08-2011 Quyết định số 387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. (từ trang 41 đến trang 48)
08-08-2011 Quyết định số 392/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. (từ trang 49 đến trang 50)
03-08-2011 Quyết định số 1756/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số 1756/QĐ-CTUBND về việc Thành lập tổ công tác rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh ban hành trong năm 2010. (từ trang 51 đến trang 52)
03-08-2011 Quyết định số 1762/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch thanh toán vốn đầu tư tăng cường cơ sở vật chất từ nguồn học phí của Sở Giáo dục - Đào tạo. (từ trang 53 đến trang 54)
03-08-2011 Quyết định số 1763/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch phân bổ và sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo năm 2011. (từ trang 55 đến trang 60)
04-08-2011 Quyết định số 1767/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt điều lệ ( sửa đổi, bổ sung ) Hội Bảo vệ thực vật Bình Định. (từ trang 61 đến trang 68)
04-08-2011 Quyết định số 1768/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định. (từ trang 69 đến trang 74)
04-08-2011 Quyết định số 1770/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Bảo tàng Quang Trung. (từ trang 75 đến trang 79)
05-08-2011 Quyết định số 1772/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh Phụ lục V của Quyết định số 1250/QĐ-CTUBND ngày 29/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 80 đến trang 81)
05-08-2011 Quyết định số 1773/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt nội dung kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2011 “Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020”. (từ trang 82 đến trang 84)
08-08-2011 Quyết định số 1790/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. (từ trang 85 đến trang 86)
15-08-2011 Quyết định số 1825/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đổi tên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Định thành Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định thuộc Sở Giao thông Vận tải. (từ trang 87 đến trang 88)
15-08-2011 Quyết định số 1826/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 89 đến trang 91)
15-08-2011 Quyết định số 1827/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Ban Chấp hành Hội Võ thuật huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2011-2014. (từ trang 92 đến trang 93)
15-08-2011 Quyết định số 1830/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh giảm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với một số lô đất thuộc Khu dân cư B – Đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 94 đến trang 96)
23,604,037 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner