Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 55 + 56 xuất bản ngày 31-10-2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-10-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức trợ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 04)
25-10-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng. (từ trang 05 đến trang 29)
13-10-2011 Quyết định số 506/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. (từ trang 30 đến trang 40)
21-10-2011 Quyết định số 532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh kinh phí đặt mua sản phẩm dịch vụ đối với hoạt động vận tải công cộng bằng xe buýt năm 2011 tại Xí nghiệp Vận tải khách công cộng Quy Nhơn. (từ trang 41 đến trang 42)
19-10-2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường quản lý hoạt động nghề cá trên biển. (từ trang 43 đến trang 47)
11-10-2011 Quyết định số 2299/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 48 đến trang 99)
13-10-2011 Quyết định số 2319/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Nhơn thuộc UBND huyện Hoài Nhơn. (từ trang 100 đến trang 103)
17-10-2011 Quyết định số 2369/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định. (từ trang 104 đến trang 111)
17-10-2011 Quyết định số 2380/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 112 đến trang 117)
23,683,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner