Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 20-01-2012: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng giảm nghèo đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 29)
30-12-2011 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 30 đến trang 60)
30-12-2011 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 61 đến trang 70)
28-12-2011 Quyết định số 701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm yến sào Bình Định. (từ trang 71 đến trang 81)
11-01-2012 Quyết định số 70/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh. (từ trang 82 đến trang 90)
11-01-2012 Quyết định số 71/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 91 đến trang 97)
11-01-2012 Quyết định số 72/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 98 đến trang 106)
11-01-2012 Quyết định số 74/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 107 đến trang 118)
23,488,524 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner