Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 55 + 56 xuất bản ngày 20-11-2012: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-10-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp thực hiện quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 05)
02-11-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất thuộc làng nghề trên địa bàn tỉnh tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài. (từ trang 06 đến trang 07)
17-10-2012 Quyết định số 566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định khoanh vùng khu bảo tồn nguồn giống thủy sản tại đầm Đề Gi thuộc huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát. (từ trang 08 đến trang 09)
23-10-2012 Quyết định số 569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện xây dựng nhà ở cho 982 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở thuộc diện bổ sung giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh đối với 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ. (từ trang 10 đến trang 13)
24-10-2012 Quyết định số 576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Phần Mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định đến năm 2015). (từ trang 14 đến trang 28)
25-10-2012 Quyết định số 579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh. (từ trang 29 đến trang 37)
31-10-2012 Quyết định số 592/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương. (từ trang 38 đến trang 51)
07-11-2012 Quyết định số 615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 52 đến trang 54)
09-11-2012 Quyết định số 618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 55)
09-11-2012 Quyết định số 619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 56)
09-11-2012 Quyết định số 620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Giám định Tư pháp và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. (từ trang 57 đến trang 60)
09-11-2012 Quyết định số 621/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. (từ trang 61 đến trang 65)
17-10-2012 Quyết định số 2259/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định. (từ trang 66 đến trang 67)
29-10-2012 Quyết định số 2388/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện Dự án Khoa học và Công nghệ hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng tỉnh Bình Định năm 2012. (từ trang 68 đến trang 69)
31-10-2012 Quyết định số 2411/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đường Thanh Niên (nối dài) bổ sung vào quy hoạch Khu Đô thị - Thương mại An Phú. (từ trang 70 đến trang 72)
05-11-2012 Quyết định số 2443/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới 06 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 36 thủ tục hành chính; bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh. (từ trang 73 đến trang 77)
05-11-2012 Quyết định số 2453/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Hội Doanh nhân Bình Định. (từ trang 78 đến trang 79)
12-11-2012 Quyết định số 2490/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định. (từ trang 80 đến trang 86)
12-11-2012 Quyết định số 2491/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 87 đến trang 91)
29-10-2012 Chỉ thị số 09/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2012 - 2013 và cả năm 2013. (từ trang 92 đến trang 95)
23,653,102 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner