Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 47 + 48 xuất bản ngày 25-10-2013: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-09-2013 Quyết định số 2737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Địa Điểm In Bạc Tín Phiếu Liên Khu V Thuộc Xã An Hòa, Huyện An Lão, tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 05)
27-09-2013 Quyết định số 2760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 15 thủ tục hành chính mới ban hành; 10 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 04 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. (từ trang 06 đến trang 11)
30-09-2013 Quyết định số 2775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bình Định. (từ trang 12 đến trang 13)
08-10-2013 Quyết định số 2896/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Bình Định. (từ trang 14 đến trang 15)
11-10-2013 Quyết định số 2937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2015. (từ trang 16 đến trang 23)
11-10-2013 Quyết định số 2977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định. (từ trang 24 đến trang 36)
03-10-2013 Quyết định số 2825/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ 1.000 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai năm 2013. (từ trang 37 đến trang 38)
08-10-2013 Quyết định số 2897/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 39 đến trang 40)
08-10-2013 Quyết định số 2906/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018. (từ trang 41 đến trang 42)
08-10-2013 Quyết định số 2909/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 43 đến trang 53)
11-10-2013 Quyết định số 2938/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá suất đầu tư lưới điện phục vụ công tác giao nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn. (từ trang 54 đến trang 55)
11-10-2013 Quyết định số 2940/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng tiêu chí tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Điểm du lịch tại điểm số 3 - Tuyến điển du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu. (từ trang 56 đến trang 59)
11-10-2013 Quyết định số 2988/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy thủy điện Văn Phong của Công ty cổ phần thủy điện Văn Phong. (từ trang 60 đến trang 62)
11-10-2013 Quyết định số 3007/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 63 đến trang 69)
16-10-2013 Quyết định số  3050/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với dự án đầu tư công nghệ sản xuất - tái chế các sản phẩm từ cao su thiên nhiên và cao su phế liệu của Công ty TNHH Nhật Khánh. (từ trang 70 đến trang 72)
16-10-2013 Quyết định số  3053/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp của Cảng Thị Nại. (từ trang 73 đến trang 75)
16-10-2013 Quyết định số  3055/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2013. (từ trang 76 đến trang 79)
17-10-2013 Quyết định số 3060/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đồ án: Quy hoạch khu đất, kho bãi và cơ sở sản xuất gây ô nhiễm di dời ra khỏi khu vực nội thành, thành phố Quy Nhơn. Hạng mục: Cụm kho khu vực Công ty cổ phần xây dựng 47, Hợp tác xã Bình Minh, Xí nghiệp Song Mây xuất khẩu mỹ nghệ và Phân viện quy hoạch rừng Trung Trung Bộ. (từ trang 80 đến trang 84)
17-10-2013 Quyết định số 3065/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất nhập khẩu Bình Định. (từ trang 85 đến trang 89)
21-10-2013 Quyết định số 3081/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR). (từ trang 90 đến trang 92)
21-10-2013 Quyết định số 3084/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 - 2016. (từ trang 93 đến trang 95)
23,600,465 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner