Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 55 + 56 xuất bản ngày 20-12-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2013 Quyết định số 3713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 07)
06-12-2013 Quyết định số 3727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 08 đến trang 15)
09-12-2013 Quyết định số 3736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 16 đến trang 52)
13-12-2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2014. (từ trang 53 đến trang 56)
05-12-2013 Quyết định số 3683/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2013 Dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn. (từ trang 57 đến trang 60)
06-12-2013 Quyết định số 3693/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018. (từ trang 61 đến trang 62)
06-12-2013 Quyết định số 3712/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2013. (từ trang 63 đến trang 64)
06-12-2013 Quyết định số 3729/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chính sách đối với nhân lực có trình độ cao năm 2013. (từ trang 65 đến trang 72)
09-12-2013 Quyết định số 3740/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2013 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 73 đến trang 76)
09-12-2013 Quyết định số 3742/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đề xuất giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khắc phục thiệt hai do bão, lũ gây ra. (từ trang 77 đến trang 78)
12-12-2013 Quyết định số 3772/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" tỉnh Bình Định. (từ trang 79 đến trang 80)
12-12-2013 Quyết định số 3782/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh. (từ trang 81 đến trang 82)
13-12-2013 Quyết định số 3805/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên và đóng một số tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 83 đến trang 85)
16-12-2013 Quyết định số 3816/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh để lập thành tích chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX. (từ trang 86 đến trang 91)
16-12-2013 Quyết định số 3823/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá xử lý nước thải của Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Nhơn Hội. (từ trang 92 đến trang 93)
17-12-2013 Quyết định số 3853/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý thực hiện dự án Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. (từ trang 94 đến trang 95)
23,653,818 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner