Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 10-01-2014: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 06)
20-12-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh. (từ trang 07 đến trang 10)
20-12-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 11 đến trang 14)
20-12-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn. (từ trang 15 đến trang 23)
20-12-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 24 đến trang 27)
20-12-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 28 đến trang 36)
20-12-2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh. (từ trang 37 đến trang 49)
20-12-2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay, giai đoạn 2014 - 2015. (từ trang 50 đến trang 53)
20-12-2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 54 đến trang 58)
20-12-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định. (từ trang 59 đến trang 67)
18-12-2013 Quyết định số 3866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định. (từ trang 68 đến trang 86)
18-12-2013 Quyết định số 3877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013 và giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 87 đến trang 89)
19-12-2013 Quyết định số 3894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017 tỉnh Bình Định. (từ trang 90 đến trang 99)
17-12-2013 Quyết định số 3849/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Phước An (xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). (từ trang 100 đến trang 101)
19-12-2013 Quyết định số 3900/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu dự toán kinh phí đặt hàng, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với hoạt động thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn năm 2013. (từ trang 102 đến trang 103)
19-12-2013 Quyết định số 3905/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020" của tỉnh Bình Định. (từ trang 104 đến trang 106)
20-12-2013 Quyết định số 3926/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Cầu 16, huyện Tây Sơn. (từ trang 107 đến trang 110)
20-12-2013 Quyết định số 3927/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt số lượng heo giống gốc thực hiện chính sách trợ giá năm 2014. (từ trang 111 đến trang 119)
23,658,989 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner