Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 10-01-2014: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. (từ trang 04 đến trang 16)
24-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 17 đến trang 22)
24-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về dự toán ngân sách huyện năm 2014. (từ trang 23 đến trang 25)
24-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014. (từ trang 26 đến trang 30)
24-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch triển khai thực hiện Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ, chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn huyện. (từ trang 31 đến trang 33)
24-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch sử dụng đất năm 2014 của huyện. (từ trang 34 đến trang 35)
24-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Phú Phong. (từ trang 36 đến trang 45)
23-12-2013 Quyết định số 3954/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí danh mục dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do. (từ trang 46 đến trang 47)
25-12-2013 Quyết định số 3997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Trường Quân chính Quân khu 5. (từ trang 48 đến trang 49)
25-12-2013 Quyết định số 3998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Vụ thảm sát Giếng Đồn. (từ trang 50 đến trang 51)
25-12-2013 Quyết định số 3999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Thành Tà Kơn. (từ trang 52 đến trang 53)
26-12-2013 Quyết định số 4008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phổ thông) của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đến năm 2020. (từ trang 54 đến trang 61)
27-12-2013 Quyết định số 4039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 62 đến trang 65)
31-12-2013 Quyết định số 4127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030" của tỉnh Bình Định. (từ trang 66 đến trang 85)
23-12-2013 Quyết định số 3953/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về dinh dưỡng của tỉnh Bình Định đến năm 2015. (từ trang 86 đến trang 94)
25-12-2013 Quyết định số 3994/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ 4.900 tấn gạo cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt năm 2013. (từ trang 95 đến trang 96)
30-12-2013 Quyết định số 4078/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015. (từ trang 97 đến trang 108)
31-12-2013 Quyết định số 4082/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bình Định. (từ trang 109 đến trang 116)
31-12-2013 Quyết định số 4087/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Wash Tam Quan - Bình Định công suất 4,5 triệu sản phẩm/năm tại Cụm công nghiệp Tam Quan, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, của Công ty cổ phần công nghệ Wash HNC. (từ trang 117 đến trang 119)
23,586,229 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner