Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 10-04-2014: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-03-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 11)
25-03-2014 Quyết định số 754/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 12 đến trang 13)
25-03-2014 Quyết định số 755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định điều kiện học sinh THPT trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 14 đến trang 15)
28-03-2014 Quyết định số 803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn và thủ tục, hồ sơ khen thưởng Gia đình, Làng, Thôn, Khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh. (từ trang 16 đến trang 21)
01-04-2014 Quyết định số 904/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025. (từ trang 22 đến trang 32)
01-04-2014 Quyết định số 913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù quy định tại Quyết định 186/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh. (từ trang 33 đến trang 34)
19-03-2014 Quyết định số 700/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngyày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 35 đến trang 44)
21-03-2014 Quyết định số 721/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ II. (từ trang 45 đến trang 49)
24-03-2014 Quyết định số 738/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2014. (từ trang 50 đến trang 56)
28-03-2014 Quyết định số 783/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2014 của Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường. (từ trang 57 đến trang 64)
01-04-2014 Quyết định số 900/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn kinh phí Trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công để chi cho công tác mộ và nghĩa trang liệt sỹ năm 2014. (từ trang 65 đến trang 67)
01-04-2014 Quyết định số 901/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng. (từ trang 68 đến trang 70)
01-04-2014 Quyết định số 902/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2014 của tỉnh Bình Định. (từ trang 71 đến trang 93)
01-04-2014 Quyết định số 903/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. (từ trang 94 đến trang 95)
01-04-2014 Quyết định số 907/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa và Dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH Cấp thoát nước Bình Định. (từ trang 96 đến trang 98)
01-04-2014 Quyết định số 915/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép đổi tên Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Định thành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định. (từ trang 99 đến trang 111)
23,382,884 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner