Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 15-06-2014: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-05-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 04 đến trang 07)
30-05-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 08 đến trang 16)
03-06-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp. (từ trang 17 đến trang 27)
26-05-2014 Quyết định số 1648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân và Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biển, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 28 đến trang 34)
26-05-2014 Quyết định số 1654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền cho thuê đất đối với các trường hợp hết thời hạn ổn định đơn giá thuê đất trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 35 đến trang 36)
30-05-2014 Quyết định số 1735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất quốc phòng của Quân khu 5 và giao UBND thành phố Quy Nhơn quản lý, sử dụng tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 37 đến trang 38)
30-05-2014 Quyết định số 1762/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 22/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 39 đến trang 48)
23-05-2014 Quyết định số 1641/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố vùng ranh giới quản lý khai thác thủy sản ven bờ tỉnh Bình Định với các tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Phú Yên. (từ trang 49 đến trang 51)
27-05-2014 Quyết định số 1675/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố phạm vi khu vực cấm neo đậu tàu thuyền, khai thác, nuôi trồng thủy sản vùng ven biển thành phố Quy Nhơn. (từ trang 52 đến trang 54)
27-05-2014 Quyết định số 1681/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Nhơn Hòa (khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). (từ trang 55 đến trang 56)
29-05-2014 Quyết định số 1709/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn thực hiện chính sách cấp muối Iốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2014. (từ trang 57 đến trang 61)
29-05-2014 Quyết định số 1716/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn bố trí dân cư năm 2014 cho các dự án tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 62 đến trang 64)
30-05-2014 Quyết định số 1759/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 65 đến trang 67)
30-05-2014 Quyết định số 1763/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo. (từ trang 68 đến trang 70)
04-06-2014 Quyết định số 1805/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 71 đến trang 79)
04-06-2014 Quyết định số 1811/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho ngư dân trong việc thực hiện chủ trương huy động tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2014. (từ trang 80 đến trang 83)
04-06-2014 Quyết định số 1815/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2014. (từ trang 84 đến trang 91)
05-06-2014 Quyết định số 1833/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Mở rộng khu trung tâm hành chính huyện lỵ Vĩnh Thạnh. (từ trang 92 đến trang 94)
06-06-2014 Quyết định số 1845/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014. (từ trang 95 đến trang 106)
06-06-2014 Quyết định số 1846/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kinh phí xây dựng đề án "Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 - 2020". (từ trang 107 đến trang 109)
27-05-2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. (từ trang 110 đến trang 111)
28-05-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. (từ trang 112 đến trang 119)
23,402,067 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner