Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 25-06-2014: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-06-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Giải thưởng Báo chí Bình Định. (từ trang 03 đến trang 09)
13-06-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 10 đến trang 11)
04-06-2014 Quyết định số 1817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Miền Trung. (từ trang 12 đến trang 13)
06-06-2014 Quyết định số 1843/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 14 đến trang 31)
09-06-2014 Quyết định số 1857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014. (từ trang 32 đến trang 40)
09-06-2014 Quyết định số 1858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành tại địa phương về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. (từ trang 41 đến trang 49)
16-06-2014 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 - 2020. (từ trang 50 đến trang 51)
04-06-2014 Quyết định số 1820/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng Đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh Bình Định. (từ trang 52 đến trang 53)
05-06-2014 Quyết định số 1834/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai khảo sát, xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014. (từ trang 54 đến trang 63)
06-06-2014 Quyết định số 1844/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2014. (từ trang 64 đến trang 79)
09-06-2014 Quyết định số 1859/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Định. (từ trang 80 đến trang 91)
11-06-2014 Quyết định số 1877/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2014. (từ trang 92 đến trang 93)
12-06-2014 Quyết định số 1883/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục và kinh phí triển khai thực hiện các Đề án khuyến công năm 2014 sử dụng từ nguồn kinh phí của địa phương. (từ trang 94 đến trang 100)
12-06-2014 Quyết định số 1884/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh. (từ trang 101 đến trang 106)
16-06-2014 Quyết định số 1926/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2014 của các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 107 đến trang 119)
23,484,249 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner