Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 30-07-2014: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 04 đến trang 08)
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 09 đến trang 20)
10-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung mức thu tối đa và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 21 đến trang 27)
10-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định. (từ trang 28 đến trang 38)
10-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 39 đến trang 47)
10-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên đường thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ. (từ trang 48 đến trang 54)
10-07-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. (từ trang 55 đến trang 89)
04-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 90 đến trang 94)
04-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách của huyện năm 2013. (từ trang 95 đến trang 96)
04-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về điều chỉnh vốn và bổ sung danh mục đầu tư phát triển năm 2014 từ các nguồn vốn do huyện quản lý. (từ trang 97 đến trang 102)
04-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về phê chuẩn phân bổ kinh phí diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2014. (từ trang 103 đến trang 104)
10-07-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 105 đến trang 110)
10-07-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đề nghị công nhận xã Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn là xã đảo. (từ trang 111 đến trang 112)
10-07-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 113)
14-07-2014 Quyết định số 2230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2014. (từ trang 114 đến trang 115)
23-07-2014 Quyết định số 2384/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu lấn biển Mũi tấn, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 116 đến trang 119)
23,402,059 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner