Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 45 + 46 xuất bản ngày 30-10-2014: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-10-2014 Quyết định số 3422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Phòng ngừa rủi ro thiên tai và Phương án ứng phó của tỉnh Bình Định năm 2014. (từ trang 03 đến trang 31)
21-10-2014 Quyết định số 3493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2020. (từ trang 32 đến trang 49)
27-10-2014 Quyết định số 3560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Bình Định. (từ trang 50 đến trang 57)
08-10-2014 Quyết định số 3361/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Bình Định năm 2014. (từ trang 58 đến trang 59)
09-10-2014 Quyết định số 3394/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án Cảnh báo sớm ngập lụt đến cộng đồng dân cư tại vùng hạ du sông Kôn - Hà Thanh. (từ trang 60 đến trang 62)
09-10-2014 Quyết định số 3401/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn. (từ trang 63 đến trang 67)
09-10-2014 Quyết định số 3402/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn thành Công ty cổ phần. (từ trang 68 đến trang 71)
13-10-2014 Quyết định số 3424/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015. (từ trang 72 đến trang 75)
16-10-2014 Quyết định số 3457/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ biên tập nội dung kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX. (từ trang 76 đến trang 78)
17-10-2014 Quyết định số 3472/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch giường bệnh năm 2015. (trang 79)
21-10-2014 Quyết định số 3494/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp không gian khoa học tại thành phố Quy Nhơn. (từ trang 80 đến trang 81)
23-10-2014 Quyết định số 3535/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích vụ thảm sát Kim Tài, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. (từ trang 82 đến trang 86)
10-10-2014 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014. (từ trang 87 đến trang 95)
23,600,471 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner