Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 47 + 48 xuất bản ngày 14-11-2014: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-10-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. (từ trang 04 đến trang 13)
24-10-2014 Quyết định số 3539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. (từ trang 14 đến trang 18)
27-10-2014 Quyết định số 3563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đầu tư xây dựng công trình khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc. (từ trang 19 đến trang 20)
28-10-2014 Quyết định số 3576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 21 đến trang 48)
21-10-2014 Quyết định số 3511/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ký kết hợp đồng, theo dõi, quản lý dự án khoa học và công nghệ. (từ trang 49 đến trang 50)
22-10-2014 Quyết định số 3531/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án và dự toán kinh phí kiểm kê rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 - 2016. (từ trang 51 đến trang 66)
23-10-2014 Quyết định số 3534/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2014. (từ trang 67 đến trang 68)
28-10-2014 Quyết định số 3572/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2014 - 2019. (từ trang 69 đến trang 70)
28-10-2014 Quyết định số 3573/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người mù tỉnh Bình Định. (từ trang 71 đến trang 81)
28-10-2014 Quyết định số 3577/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2014 - 2017. (từ trang 82 đến trang 83)
29-10-2014 Quyết định số 3591/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn thành Công ty cổ phần. (từ trang 84 đến trang 88)
30-10-2014 Quyết định số 3605/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án bảo vệ đập Thủy điện Vĩnh Sơn 5. (từ trang 89 đến trang 90)
30-10-2014 Quyết định số 3606/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập Thủy điện Vĩnh Sơn 5 năm 2014. (từ trang 91 đến trang 92)
30-10-2014 Quyết định số 3607/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 93 đến trang 94)
30-10-2014 Quyết định số 3643/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014. (từ trang 95 đến trang 97)
30-10-2014 Quyết định số 3645/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương lập Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển. (từ trang 98 đến trang 108)
04-11-2014 Quyết định số 3686/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2014 - 2019. (từ trang 109 đến trang 111)
23,402,065 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner