Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 53 + 54 xuất bản ngày 25-12-2014: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 18)
22-12-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ sử dụng nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh. (từ trang 19 đến trang 20)
17-12-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh. (từ trang 21 đến trang 23)
11-12-2014 Quyết định số 4104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình 135 cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn năm 2014, năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 24 đến trang 32)
16-12-2014 Quyết định số 4160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2014. (từ trang 33 đến trang 39)
17-12-2014 Quyết định số 4212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị. (từ trang 40 đến trang 44)
22-12-2014 Quyết định số 4295/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản về chế độ, chính sách và tuyển dụng công chức, viên chức do UBND tỉnh ban hành không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương. (từ trang 45 đến trang 46)
17-12-2014 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2015. (từ trang 47 đến trang 50)
08-12-2014 Quyết định số 4070/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông Vận tải Bình Định (cơ sở tại thành phố Quy Nhơn). (từ trang 51 đến trang 54)
10-12-2014 Quyết định số 4094/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2014 Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp Bình Định (WB3). (từ trang 55 đến trang 64)
12-12-2014 Quyết định số 4131/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá cước vận chuyển Xi măng cung cấp cho Chương trình Bê tông giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương. (từ trang 65 đến trang 66)
12-12-2014 Quyết định số 4134/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh số lượng lợn giống gốc thực hiện chính sách trợ giá năm 2014 và số lượng lợn giống gốc thực hiện chính sách trợ giá năm 2015. (từ trang 67 đến trang 87)
15-12-2014 Quyết định số 4155/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập hồ sơ di tích cấp quốc gia đặc biệt Khu Di tích lịch sử Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 88 đến trang 90)
16-12-2014 Quyết định số 4161/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đề xuất dự án vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014 - 2017. (từ trang 91 đến trang 95)
16-12-2014 Quyết định số 4165/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị thực hiện dự án thuộc Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015" bắt đầu thực hiện từ năm 2014": Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN sản xuất và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Bình Định. (từ trang 96 đến trang 98)
16-12-2014 Quyết định số 4166/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn cấp tỉnh. (từ trang 99 đến trang 100)
16-12-2014 Quyết định số 4167/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Cát Hiệp, huyện Phù Cát. (từ trang 101 đến trang 104)
16-12-2014 Quyết định số 4174/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. (từ trang 105 đến trang 106)
16-12-2014 Quyết định số 4175/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. (từ trang 107 đến trang 108)
17-12-2014 Quyết định số 4228/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (từ năm 2014 đến năm 2016). (từ trang 109 đến trang 117)
18-12-2014 Quyết định số 4252/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, thuộc Sở Y tế để lập đề án bảo vệ môi trường và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định. (từ trang 118 đến trang 119)
23,592,402 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner