Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 16 + 17 xuất bản ngày 29-02-2016: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-02-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 20)
23-02-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bình Định. (từ trang 21 đến trang 26)
24-02-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 27 đến trang 38)
03-02-2016 Quyết định số 358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. (từ trang 39 đến trang 44)
03-02-2016 Quyết định số 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 45 đến trang 62)
03-02-2016 Quyết định số 368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 63 đến trang 75)
17-02-2016 Quyết định số 413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 76 đến trang 81)
23-02-2016 Quyết định số 478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 82 đến trang 90)
03-02-2016 Quyết định số 367/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. (từ trang 91 đến trang 93)
05-02-2016 Quyết định số 401/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Bình Định. (từ trang 94 đến trang 97)
18-02-2016 Quyết định số 448/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2016. (từ trang 98 đến trang 100)
23-02-2016 Quyết định số 471/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2016 của Ban An toàn giao thông tỉnh. (từ trang 101 đến trang 105)
23-02-2016 Quyết định số 477/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn cho vay giải quyết việc làm năm 2016 từ nguồn vốn thu hồi Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm và Quỹ Giải quyết việc làm địa phương. (từ trang 106 đến trang 109)
26-02-2016 Quyết định số 513/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh hiệu Làng nghề trên địa bàn tỉnh. (từ trang 110 đến trang 111)
23,488,511 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner