Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 18 + 19 xuất bản ngày 14-03-2016: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-02-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 08)
04-03-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh. (từ trang 09 đến trang 25)
08-03-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 26 đến trang 40)
23-02-2016 Quyết định số 475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016. (từ trang 41 đến trang 55)
02-03-2016 Quyết định số 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 56 đến trang 69)
04-03-2016 Quyết định số 641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện di dời các kho bãi, cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 70 đến trang 80)
25-02-2016 Quyết định số 503/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định). (từ trang 81 đến trang 82)
26-02-2016 Quyết định số 510/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị để thực hiện các hoạt động của Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) tỉnh Bình Định. (từ trang 83 đến trang 85)
26-02-2016 Quyết định số 530/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện các chương trình thuộc lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 86 đến trang 87)
02-03-2016 Quyết định số 582/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh. (từ trang 88 đến trang 93)
02-03-2016 Quyết định số 595/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao nhiệm vụ cho các đơn vị để thực hiện kiểm kê rừng tỉnh Bình Định. (từ trang 94 đến trang 95)
07-03-2016 Quyết định số 660/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. (từ trang 96 đến trang 117)
01-03-2016 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020. (từ trang 118 đến trang 119)
23,488,459 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner