Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 28 + 29 xuất bản ngày 26-04-2016: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-04-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân vùng phát thải khí thải và xả thải trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn từ năm 2016 - 2020. (từ trang 04 đến trang 25)
06-04-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. (từ trang 26 đến trang 30)
07-04-2016 Quyết định số 1146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 31 đến trang 35)
07-04-2016 Quyết định số 1147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 36 đến trang 42)
21-04-2016 Quyết định số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. (từ trang 43 đến trang 45)
22-04-2016 Quyết định số 1316/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Giảm nghèo và thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 46 đến trang 48)
28-03-2016 Quyết định số 983/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2016 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội. (từ trang 49 đến trang 50)
01-04-2016 Quyết định số 1052/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định dưới hình thức "Sao y bản chính" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. (từ trang 51 đến trang 53)
01-04-2016 Quyết định số 1067/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 54 đến trang 55)
04-04-2016 Quyết định số 1076/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. (từ trang 56 đến trang 67)
05-04-2016 Quyết định số 1088/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015. (từ trang 68 đến trang 75)
05-04-2016 Quyết định số 1089/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương Đề án ổn định sản xuất, đời sống và phát triển kinh tế - xã hội các thôn, làng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 76 đến trang 82)
15-04-2016 Quyết định số 1241/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế mẫu đường bê tông xi măng để thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 83 đến trang 85)
19-04-2016 Quyết định số 1258/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016. (từ trang 86 đến trang 90)
21-04-2016 Quyết định số 1308/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch cấp nước đô thị và khu công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2035. (từ trang 91 đến trang 96)
23,579,725 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner