Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 49 + 50 xuất bản ngày 15-09-2016: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 04 đến trang 06)
25-08-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 07 đến trang 13)
25-08-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. (từ trang 14 đến trang 15)
30-08-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quy định về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 16 đến trang 17)
30-08-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 18 đến trang 20)
30-08-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 21 đến trang 23)
17-08-2016 Quyết định số 2895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật mới trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 24 đến trang 29)
01-09-2016 Quyết định số 3130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 5: "Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người" thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 30 đến trang 37)
01-09-2016 Quyết định số 3131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 38 đến trang 44)
05-09-2016 Quyết định số 3144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. (từ trang 45 đến trang 49)
06-09-2016 Quyết định số 3153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định. (từ trang 50 đến trang 51)
06-09-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. (từ trang 52 đến trang 57)
22-08-2016 Quyết định số 2976/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. (từ trang 58 đến trang 65)
23-08-2016 Quyết định số 2998/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 66 đến trang 70)
25-08-2016 Quyết định số 3039/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế dưới hình thức "Bản sao y bản chính" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (từ trang 71 đến trang 76)
01-09-2016 Quyết định số 3127/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Đầm, thành phố Quy Nhơn. (trang 77)
08-09-2016 Quyết định số 3179/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển Y tế biển, đảo của tỉnh Bình Định. (từ trang 78 đến trang 79)
09-09-2016 Quyết định số 3206/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác trồng, chăm sóc, giao khoán quản lý bảo vệ rừng phòng hộ thuộc Chương trình 5 triệu ha rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh. (trang 80)
12-09-2016 Quyết định số 3228/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao quyền đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại một số Công ty cổ phần về Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. (từ trang 81 đến trang 83)
29-08-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 84 đến trang 92)
12-09-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. (từ trang 93 đến trang 95)
23,600,482 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner