Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 51 + 52 xuất bản ngày 30-09-2016: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-09-2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 14)
20-09-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ là đô thị loại V. (trang 15)
06-09-2016 Quyết định số 3152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định. (từ trang 16 đến trang 18)
09-09-2016 Quyết định số 3199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016. (từ trang 19 đến trang 21)
22-09-2016 Quyết định số 3337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. (từ trang 22 đến trang 24)
22-09-2016 Quyết định số 3348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 25 đến trang 26)
22-09-2016 Quyết định số 3352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn của tỉnh) năm 2016. (từ trang 27 đến trang 28)
27-09-2016 Quyết định số 3414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 29 đến trang 33)
09-09-2016 Quyết định số 3201/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Diêm Tiêu (Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). (từ trang 34 đến trang 35)
12-09-2016 Quyết định số 3222/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định số 1025/QĐ-LĐTBXH ngày 03/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 36 đến trang 38)
12-09-2016 Quyết định số 3225/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan. (từ trang 39 đến trang 40)
12-09-2016 Quyết định số 3231/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập Thủy điện Vĩnh Sơn 5 năm 2016. (từ trang 41 đến trang 42)
13-09-2016 Quyết định số 3251/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định vận hành, duy trì mạng cảnh báo sớm ngập lụt đến cộng đồng dân cư vùng hạ du sông Kôn - Hà Thanh tỉnh Bình Định. (từ trang 43 đến trang 49)
13-09-2016 Quyết định số 3252/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2016. (từ trang 50 đến trang 54)
13-09-2016 Quyết định số 3253/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2016. (từ trang 55 đến trang 59)
13-09-2016 Quyết định số 3254/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2016. (từ trang 60 đến trang 63)
13-09-2016 Quyết định số 3255/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình hồ chứa nước Hội Sơn năm 2016. (từ trang 64 đến trang 67)
13-09-2016 Quyết định số 3256/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình hồ chứa nước Định Bình năm 2016. (từ trang 68 đến trang 73)
14-09-2016 Quyết định số 3267/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 74 đến trang 75)
14-09-2016 Quyết định số 3270/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình đập dâng Văn Phong năm 2016. (từ trang 76 đến trang 80)
16-09-2016 Quyết định số 3285/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. (từ trang 81 đến trang 82)
20-09-2016 Quyết định số 3318/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác chuẩn bị tài liệu quảng bá, giới thiệu tỉnh Bình Định tại Nhật Bản. (từ trang 83 đến trang 84)
22-09-2016 Quyết định số 3341/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016. (từ trang 85 đến trang 88)
27-09-2016 Quyết định số 3419/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán kinh phí quản lý diện tích rừng tự nhiên của các Công ty Lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác năm 2015 theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 89 đến trang 91)
13-09-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. (từ trang 92 đến trang 95)
23,600,476 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner