Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 19-03-2018: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-02-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 10)
12-02-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh. (từ trang 11 đến trang 15)
08-02-2018 Quyết định số 462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA từ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2018. (từ trang 16 đến trang 19)
26-02-2018 Quyết định số 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động năm 2018. (từ trang 20 đến trang 22)
28-02-2018 Quyết định số 629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định. (từ trang 23 đến trang 37)
13-03-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh. (từ trang 38 đến trang 41)
26-12-2017 Quyết định số 4833/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2018. (từ trang 42 đến trang 59)
10-01-2018 Quyết định số 66/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 60 đến trang 66)
02-02-2018 Quyết định số 362/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2017. (từ trang 67 đến trang 83)
12-02-2018 Quyết định số 484/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018. (từ trang 84 đến trang 109)
12-02-2018 Quyết định số 492/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình Sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ, sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2018. (từ trang 110 đến trang 111)
26-02-2018 Quyết định số 546/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2018 cho các huyện, thị xã. (từ trang 112 đến trang 113)
27-02-2018 Quyết định số 621/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh. (từ trang 114 đến trang 115)
01-03-2018 Quyết định số 661/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2018. (từ trang 116 đến trang 119)
23,574,977 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner