Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 16-04-2018: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-03-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 04)
26-03-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 và Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Bình Định. (từ trang 05 đến trang 07)
29-03-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh về lĩnh vực văn hóa, thể thao và quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 08 đến trang 19)
02-04-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định bổ sung thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 20 đến trang 21)
06-02-2018 Quyết định số 393/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Bình Định. (từ trang 22 đến trang 24)
19-03-2018 Quyết định số 857/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018. (từ trang 25 đến trang 37)
21-03-2018 Quyết định số 892/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục vị trí cắm biển báo "Khu vực biên giới biển" trên địa bàn tỉnh. (từ trang 38 đến trang 41)
26-03-2018 Quyết định số 974/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. (từ trang 42 đến trang 44)
05-04-2018 Quyết định số 1140/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2018 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 45 đến trang 119)
23,404,809 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner